top of page

Hantering av personuppgifter

Användandet av Tjänsten innefattar behandling av personuppgifter för olika ändamål. PIF är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som PIF, eller annan på uppdrag av PIF, utför inom ramen för Tjänsten. Personuppgifter är information vilken direkt eller indirekt kan hänföras till en person, exempelvis namn och adress. Kontaktuppgifter till PIF finner du längst ner i denna information.

 

Genom att acceptera Villkoren samtycker Användare till att PIF behandlar (i) kontaktuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer, adress och personnummer, (ii) betalningsuppgifter såsom betal- eller kreditkort eller bankkonto för utbetalning, (iii) geografisk position såsom koordinater, (iv) detaljerad orderhistorik inklusive kvitton och tidpunkter, (v) IP-adress (vi) användarinformation, om Användare för de ändamål som anges under punkten nedan.

 

PIF kan komma att använda, sammanställa, bearbeta och analysera den information som beskrivits ovan för att administrera Användares konto hos PIF, för att marknadsföra PIF och PIFs eventuella samarbetspartners produkter och tjänster, för att analysera Användares användning av Tjänsten, för att säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet samt för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller förordning. (i) Kontaktuppgifter används för att skapa ett konto hos PIF samt en annons. (ii) Betalningsuppgifter används för att kunna ta emot betalning för objekt eller tjänster (iii) Geografisk position används för att kunna visa annonser närmast dig eller närmast önskad adress. (iv) Orderhistorik används till att presentera historiken för användaren samt för att beräkna svarsfrekvens och genomsnittliga svarstider och annan användarstatistik. 

 

Användare har rätt att, utan kostnad, få information och registerutdrag om den behandling av personuppgifter som PIF utför avseende Användare. Användare har även rätt att begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga.

 

Andra parter som tar del av dina användaruppgifter från PIF. Vi delar dina personuppgifter med: (i) Polisen vid utredning av brott. (ii) Google Cloud Services (Firebase). (iii) och sådan leverantör som från tid till annan ersätter dessa för hantering av server miljöer såsom databaser och applikationer.

 

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

 

Har du frågor eller invändningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta: E-mail: hej@pif.community, PIF App AB, KRISTINEBERGS SLOTTSVÄG 3 , 112 14 Stockholm.

bottom of page