top of page

Vi drömmer om:

En värld där vi lever i harmoni med planeten, inte som parasiter utan som en del av dess ekosystem. Där människor hjälper varandra, äger och nyttjar vad de faktiskt behöver och delar med sig med dem som har större behov, i vetskap om att tjänsten alltid återgäldas eller skickas vidare vid ett senare tillfälle. Människor ses inte primärt som konsumenter, utan snarare som användare med olika behov, vid olika tillfällen, som vi tillsammans försöker uppfylla.

Vision

En global cirkulär ekonomi där människors primära drivkraft är att ge och hjälpa andra människor.

Mission

Att erbjuda en digital community plattform som är både enkel och givande och uppmuntrar så många människor som möjligt att hjälpa och ge till andra människor i sina lokala grannskap.

bottom of page